Kimler Online

Şu anda 112 ziyaretçi çevrimiçi

Anket TSE

Hangi Ürün Belgelendirme Hizmetlerinden Faydalandınız
 

 

Markanızın Tescili Hangi Süreçlerden Geçer?
(0 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
http://www.gidamarka.com/images/mustafademmir.jpgÜrün veya hizmetlerinizi başkalarının ürün veya hizmetlerinden ayırt eden markalarınızın tescili acaba hangi inceleme ve değerlendirmelerden geçerek, hangi kriterlere tabii tutulduğunu merak ettiniz mi?
Markanızın kendi adınıza tescil edilmesi,  sağlıklı birkaç check up sonucu alınması ile elde edilir. Yani başvurulan markalar bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Daha doğrusu mevcut kriter süzgeçlerine takılmaması gerekir. 
Bu kriterler az çok herkesçe tahmin edilebilir. Başkalarının markalarına benzememesi vs gibi.
Neler marka olur, markalar neye göre oluşturulur?
Öncelikle temel hukukta olduğu gibi çok geniş bir özgürlük verilir; sonra kurallar, sınırlar, ölçüler konulur ve belli bir düzen getirilir. Yani her şey marka olabilir demektir.
‘Her şeye’, belli ölçüler ve kuralların konması düzenin sağlanması açısından önemlidir.  Markanın tanımında neler marka olabilir denirken her ne kadar örnek olarak; ‘kelime, şekil, sembol, harfler, sayılar vs.’ diye sınırlı örnek verilse de bu insan zihninin marka olarak üretkenliğini sınırlandıramaz.
‘Her şey, ama her şey demek’ insan zihninin; ‘özgün ve üretken olması; hiç olmayanı, asla benzemeyeni ve farklı türleri üretmesi demektir. Bu, çığır açabilen nice markaları oluşturabilmesi için insan zihnine rahat zemin hazırlar. Çünkü bu kural insan zihninin özgürlüğüne sınır koymamak gerektiğini belirttiği gibi aynı zamanda hiçbir tanımlama bu kadar kolay ve geniş bir açıklama getiremez. Eğer marka olacak şeyler tek tek sıralanmış olsa idi buna kitaplar yetmezdi ve her hususta soru gelirdi.
Zaten hukuk yaşama biçimi oluşturmaz, sadece düzen sağlar. Başarıya, kazanmaya, üretkenliğe, fark oluşturmaya esin kaynağı olanlar sınırsız düşüncelerdir, akımlar, bilgiler ve bilimlerdir; hukuk değildir. Hukuk sadece yukarıda sıralanan sınırsızlığa ölçü, denge, kural, düzen getirme amaçlıdır. İlk marka oluşturacak kişinin profesyonel tasarımcı ile logo ve sair çalışması; tanıtım için iyi reklamcılarla çalışması; korunması için her zaman hukukçuyla çalışması bunun içindir.
Kısaca marka oluşturacak kişiler şu şekilde düşünmelidirler: Her şey ama her şey marka olabilir. İlk başta düşünce ve zihne asla sınır yoktur. Sonra tasarlanmış olan süzgeçlerden geçirilecektir. Bu yazıda ele alınanlar, tescil için başvurulan markaların yaşadığı karar kriterleri üzerinedir.
Peki bu karar kriterleri nelerdir?
*  En genel kural olarak; daha önce elde edilmiş hak sonucu, aynı sektörde markaların aynısı veya benzeri bir başkasının adına tescil edilemezliğidir. Bu bize başkalarının özgürlüğünün başladığı yerde bizim özgürlüğümüzün bittiği kuralını hatırlatır. 
*  Marka olarak tescili düşünülen unsur şayet; faaliyette bulunduğu ticaret alanında herkes tarafından kullanılan ve o faaliyetin doğasına ait unsurlar ise bu unsurlar bir kişinin tekeline verilip diğerlerinin elleri kolları bağlanamaz, yani tescil edilemez.
 
*  Paris sözleşmesinin ilgili maddelerine göre kapsamı belirlenmiş ve belirlenmemiş markalar, armalar, devlet bayrakları, amblemler veya nişanlar, kamu malı ve değeri olmuş olanlar, sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış markalar, dini değerleri ve sembolleri içeren markalar, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar marka olarak tescil edilemez denilmektedir.
 
* Marka olarak tescili istenen; başkasına ait isim, fotoğraf, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir. Yenilemesi yapılmayan ve itiraz süreleri henüz dolmamış olan markaların itiraz sürelerinde itiraz sonucu marka tescil edilemez.
Türkiye’de tescil için başvurulan markalar bu prosedür ve değerlendirmelerden geçerken bunlar yurtdışında nasıl olmaktadır?
Bazı istisnalar olsa da genel olarak ülkelerin uyguladıkları kurallar benzerdir. Yani başvurulan markalar Mutlak Ret Nedenleri (Absolute Grounds) ve Nispi Ret Nedenleri (Relative Grounds) çerçevesinde değerlendirilir. Daha önce kazanılan hakları ihlal etmemesi, markanın ilgili sektörde tanımlayıcı vasıf taşımaması gibi kriterler en çok karşılaşılan değerlendirmelerdir. 
Buda ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Örnek olarak, ülkelere tescil için başvurulan markalar, her bir ülkenin yürürlükte olan kanunlarına göre incelenirler. Bazı istisnalar hariç çoğu ülke aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların tesciline izin vermezler. Ülkelerin ekseriyeti, başvurulan markaları hem mutlak hem de nispi ret nedenlerine göre incelerler. Bazı ülkeler markayı sadece mutlak ret nedenlerine göre inceler, nispi ret nedenlerini (benzerlik vs gibi) 3. kişilerin itirazlarına bırakırlar. Örnek olarak Almanya, Fransa, İtalya, sonradan kanun değişikliği ile İngiltere, Avrupa Topluluk Marka başvuruları sadece mutlak ret nedenlerine göre incelenirler.  Bu ülkelerde başvurulan markalar sadece mutlak nedenleri açısından incelenir ve ret edilmez ise yayınlanır. Yayınlanan markaları benzer gören 3. kişiler markanın yayınına itiraz edebilirler. Yani benzer olanlar ancak yayında engellenebilir.
 
Şöyle bir yorum yapılabilir. Bazı ülkelerde eski marka sahipleri, markalarını diğer ülkelere kıyasla güvende hissedebilirler. Örnek olarak Rusya, Amerika ve Çin’e yapılan başvurular. Çünkü bu ülkelerde markalar mevcut inceleme ve araştırmadan sonra, eğer benzer bulunurlarsa ilk incelemede red edilirler. Yukarıda bahsedilen diğer ülkelerde ise benzerlik araştırması yapılmaksızın yayınlanır. Yani markalar birinci süzgeçten (mutlak ret nedenlerinden) geçerler ise, 3. kişilerin görüş ve itirazları için yayınlanır. Diğer açıdan eski marka sahipleri tam bu sırada yayınlanan markaların olası ihlaline karşı kesinlikle takipte olmalıdırlar.
Her hangi bir ülkeye marka başvuru yaptınız ve yayınlandı diyelim. Yayın sırasında karşımıza nasıl itirazlar çıkabilir? Üçüncü kişilerin itirazları olabilir. Tescile henüz başvurulmamış önceki kullanım hakkı gerekçesi ile engel olabilirler. Rüçhan hakkı sebebiyle başka ülkeden gelen başvurular olabilir. Her hangi bir sinema, edebiyat vs telif hakkı sahibi ve lisansörünün itirazı olabilir.  
 
Bazı ülkelerin uyguladığı tamamen özel kurallar vardır. Örnek olarak Amerika.  Amerika her ne kadar Madrid Protokolüne üye olsa da çoğu uygulamaları kendi sistemine göre istemektedir. Mal ve hizmet sınıflaması, marka örneği uygulaması, renkli marka için tarifname istemesi, okunmayan yazı karakteri için özel çizim istemesi, yeni başvurulmuş söz konusu markaya  ® işaretinin konmasının engellenmesi gibi uygulamalar. Amerika Patent Ofisi tarafından istenen bu uygulamaların çoğu ilk başvuru sırasında yerine getirilse de sonradan bazı hususlarda düzeltme talebinde bulunmak gerekebilir.
Mustafa DEMİRKAYA
Adres Patent Ltd. Şti.
Yurtdışı İşlemler Bölüm Müdürü
 

 

 

Tüm Ayrıntılarıyla Yeni Patent Kanunu

adres_kitap

Patentle Kazanmak Kitabı ÇIKTI!