Kimler Online

Şu anda 183 ziyaretçi çevrimiçi

 

Yurtdışında tescil değerlendirmeleri nasıldır?
(0 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
Bazı istisnalar olsa da genel olarak ülkelerin uyguladıkları sistemler aynıdır. Yani başvurulan markalar Mutlak (Absolute Grounds) ve Nispi Ret Nedenleri (Relative Grounds) çerçevesinde değerlendirilir. Daha önceki kazanılan hakları ihlal etmemesi, markanın ilgili sektörde tanımlayıcı vasfı taşımaması gibi kriterler en çok karşılaşılan değerlendirmelerdir.
Ülkeden ülkeye değişen çok sayıda kural vardır. Örnek olarak, çok sayıda ülkeye tescil için başvurulan marka, her bir ülkenin yürürlükte olan kanunlarına göre incelemelerinden geçerler. Bazı istisnalar hariç bütün ülkeler aynı veya ayırt edilemeyecek derece benzer markaların tesciline izin vermezler. Çoğu ülke, markaları araştırmaya tabii tutarlar. Bazı ülkeler araştırmaya tabi tutmazlar. Örnek olarak Almanya, Fransa, İtalya. Bu ülkelerde başvurulan markalar sadece mutlak nedenler açısından incelenir ve sakınca var ise ret edilir, sakınca görülmez ise yayınlanır. Yayınlanan markaları benzer gören 3. kişiler markanın yayınına itiraz edebilirler. Yani benzer olanlar ancak yayında engellenebilir. 
Bazı ülkelerde eski marka sahipleri, markalarını diğer ülkelere kıyasala güvende hissedebilirler. Örnek olarak Rusya, İngiltere, Amerika, Çin v.s.. Çünkü bu ülkelerde her türlü inceleme ve araştırma yapılır ve sonraki benzerlere izin verilmez. Yani yukarıda bahsedilen ülkelerden Almanya, Fransa, İtalya markaları araştırma yapmaksızın yayınlarlar. Birinci süzgeçten (mutlak nedenlerden) geçirirler, sonra yayın sırasında 3. kişilerin görüş ve itirazına bırakırlar. İşte tam bu sırada marka sahipleri yayınlanan markaları kesinlikle gözden geçirmelidirler.
Diğer bir açıdan baktığımız zaman örnek olarak sizin bir marka başvurunuz var. Başvurulan bu markanız her türlü değerlendirme ve araştırma sonucunda yayınlanmıştır. Artık marka tescil edilmiş demek midir yoksa yayın sırasında yine itiraz alabilir mi?
Alabilir. Bunlar ne tür itirazlar olabilir? Tescile henüz başvurulmamış önceki kullanım hakkı gerekçesi olabilir. Rüçhan hakkı sebebiyle başka ülkeden gelen başvurular olabilir. Her hangi bir sinema, edebiyat vs telif hakkı sahibi ve lisansörünün itirazı olabilir.   
Bazı ülkelerin uyguladığı tamamen özel kurallar vardır. Örnek olarak Amerika. Amerika her ne kadar Madrid Protokolüne üye olsa da çoğu uygulamaları kendi sistemine göre istemektedir. Mal ve hizmet sınıflaması, marka örneği uygulaması, renkli marka için tarifname istemesi, okunmayan yazı karakteri için özel çizim istemesi, tescil edilmemiş markaya  ® işareti konmasının engellenmesi gibi uygulamalardır. Amerika Patent Ofisi tarafından istenen bu uygulamaların çoğu ilk başvuru sırasında yerine getirilse de sonradan bazı hususlarda düzeltme talebinde bulunmak gerekebilir.
Çoğu ülkenin ® işareti hususunda yasal feragatname (disclaimers) istediği görülmektedir. Yani ® işaretinin yasal koruma kapsamı dışı bırakılma talebi. Çünkü ® işareti teknik olarak markanın esas unsuru değildir. Tek bir kişinin tekeline verilemez. Her ne kadar hiç kimse tekeline alamaz dense de çeşitli ülke kanunları ‘® işaretinden yasal olarak koruma talep etmiyorum’ şeklinde beyanda bulunulmasını istemektedir. Hatta Amerika, Güney Kıbrıs gibi ülkeler, başvurulan marka üzerindeki önce şu ® işaretini sil ondan sonra markanı tescil ederim demektedirler.
Genellikle Amerika’da kullanılan TM, SM ve bütün ülkelerde kullanılan ® işaretinin manaları nelerdir, nasıl kullanılmaktadır?
 

 

 

Tüm Ayrıntılarıyla Yeni Patent Kanunu

adres_kitap

Patentle Kazanmak Kitabı ÇIKTI!