Kimler Online

Şu anda 183 ziyaretçi çevrimiçi

 

Yurt Dışında Marka Tescili Nasıl Yapılır?
(0 - CDAJAXVOTE_VOTE_COUNT)
Türkiye d???ndaki bir ülkede marka tescil ettirmek için, öncelikle marka tescili yap?lacak ülkenin Paris Sözle?mesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kurulu? Anla?mas?'na üye olmas?, bu anla?malar? kabul etmemi? olmakla birlikte kar??l?kl?l?k ilkesi uyar?nca Türkiye Cumhuriyeti uyru?undaki
kişileri kanunen veya fiilen marka koruması tanınmış veya tanıdığını yazılı olarak bildirniş olması gerekir. Marka, tescil edildiği ülkeye münhasırdır. Bir marka, tescil ettirileceği ülkenin kanun ve kurallarına uygun olarak tescil ettirilebilir.
 

 

 

Tüm Ayrıntılarıyla Yeni Patent Kanunu

adres_kitap

Patentle Kazanmak Kitabı ÇIKTI!